Regnskap

Foruten at all regnskapsføring er basert på ensartede rutiner, tilpasser vi alle regnskapsførsel til kundetype og bransje. Dette innebærer at kunden får et regnskap med høy kvalitet.

 • Kontering
 • Registrering
 • Kunde/Leverandørreskontro
 • Avdelignsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Offentlige oppgaver

Lønn

Lønn er et vesentlig område for de fleste bedrifter. Ikke bare eksisterer det et komplisert regelverk mht hva en arbeidstager har krav på og kan få, men myndighetene er også lite medgjørlig ved bokettersyn når det gjelder behandling av lønn, skatt og andre kompensasjoner.

Temaer som reise og bespisning, telefoner, aviser, pensjonsordninger og hjemmekontor er ofte noe som kan være forvirrende.

 • lønnsgrunnlag og utarbeidelse av lønnsslipper
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Utbetaling av lønn
 • Avstemming
 • Lønns- og trekkoppgaver, samt terminoppgaver
 • Øvrige rapporter


Fakturering

Korrekt fakturering er avgjørende for enhver bedrifts eksistens. For kunder som ikke gjør dette selv tilbyr vi oss å utarbeide og sende ut fakturaer i henhold til grunnlag vi får i fra kunden.
 • Ajourhold av kunderegister
 • Fakturering og utsendelse
 • Purre og betalingsoppfølging
 • Inkasso

Årsavslutning

Vi kan bistå med hele årsavslutnings prosessen . Løpende gjennomgang og avstemming gjennom året vil kunne redusere omfanget av arbeid ved avleggelse av årsregnskapet. Dette forutsetter at dokumentasjon blir innlevert til rett tid.  Våre regnskaper følger faste rutiner noe som forenkler revisors arbeid.

Rådgivning

Vi tar vare på økonomien din slik at du har en mindre ting å bekymre deg for. Vi tilbyr en rekke tjenester for potensielle og nåværende kunder - 

Rådgivning kan være alfa og omega for de som ønsker å bruke tiden sin på noe annet enn å lure på hva man kan gjøre for å forbedre den økonomiske situasjonen sin.
Ta kontakt og fortell oss om din situasjon, så skal vi se hva vi kan gjøre for å hjelpe til.